Beneluxlaan 2020

Voor het huidige kantoorpand aan de Beneluxlaan 901 (pand van Zorg van de Zaak) heeft de nieuwe eigenaar Huys te Voorn Vastgoed B.V (HTVV) ideeën om het plan te herontwikkelen. Het pand ligt aan de Beneluxlaan, Vasco da Gamalaan en Livingstonelaan. Het pand is gedateerd en wij hebben de ambitie om het meer onderdeel van de wijk en omgeving te maken. HTVV is voornemens om een gemengd woongebouw met daarin onder andere een publiekgerichte/wijk ondersteunende plek voor Kanaleneiland te realiseren. Een plek waar wonen, werken, verblijven en ontmoeten (gezondheidszorg) samengaan in een kwalitatief hoogwaardig gebouw. HTVV wil hiermee een bijdrage leveren aan de verbinding tussen Kanaleneiland, Park Transwijk en de Merwedekanaalzone.

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het intentiedocument, zodat de planvorming kan worden opgestart. Hieronder nemen wij u mee in het komende proces. De onderstaande stappen worden de komende periode doorlopen.

STAP 1: Opstellen programmatische uitgangspunten

* Hierin spreken we samen met de gemeente af welke punten belangrijk zijn en terug moeten komen in het plan (zoals categorieën woningen, duurzaamheid, groen e.d.) . Deze programmatische uitgangspunten laten we vaststellen door het college en dienen als basis voor de verdere plan ontwikkeling.
* Tijdens deze stap horen wij ook graag van u wat u belangrijk vindt bij de nieuwe invulling van het plangebied. Dit kan door middel van het beantwoorden van de onderstaande vragen verderop in deze brief.

Omdat HTVV bij de herontwikkeling van de Belelux 901 een kwalitatief hoogwaardige plek voor de wijk wil creëren zijn wij erg benieuwd naar de wensen en behoefte van de bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Het beste plan kan alleen gevormd worden als we van alle betrokken partijen input ontvangen. Voordat wij zelf gaan beginnen met de planvorming willen we jullie als buurtbewoners graag om input vragen.

1. Wilt u actief meedenken in de planvorming door deel te nemen aan een klankbordgroep?
2. Welke kansen / verbetermogelijkheden ziet u bij de herontwikkeling?
3. Welke problemen zijn er in de wijk of op de locatie?
4. Waar word je blij van?

In de loop van 2020 zullen wij een inloopavond organiseren, u wordt hiervoor uitgenodigd.

HTVV hecht veel waarde aan uw mening. Voor vragen, opmerkingen en meer informatie kunt u een mail sturen naar info@htvv.nl.